Dossier Conjunctuur

De schommelingen van de economische groei op korte termijn noem je de conjunctuur. Periodes van sterkere groei (hoogconjunctuur) en periodes van tragere (laagconjunctuur) of zelfs negatieve groei (crisis) wisselen elkaar af. De meest gebruikte indicator voor de ontwikkeling van de economie is het bruto binnenlands product (bbp). In het dossier Conjunctuur zijn naast het bbp een aantal andere belangrijke indicatoren bijeen gebracht die iets zeggen over de ontwikkeling van de economie op korte termijn. Verder geven ook visualisaties, zoals de Conjunctuurklok en radars, een beeld van de conjunctuur.

Nieuws


Cijfers in beeld