Patenteren en exporteren

De competitiviteit van bedrijven op internationale markten en innovatie gaan hand in hand. De richting van deze relatie is echter nog onderwerp van debat. De vraag is of het exporterende bedrijven zijn die innoveren, of dat juist innoverende bedrijven eerder de stap over de grens zetten en meer gaan exporteren. Een nieuw ontwikkelde datakoppeling tussen patentaanvragen en exportproducten geeft meer inzicht in dit vraagstuk.

Uit de verkennende analyse in dit rapport blijkt onder andere dat patenterende ondernemingen gemiddeld productiever, groter en vaker multinational zijn, en vaker exporteren dan ondernemingen die niet patenteren. Ook lijkt patentering belangrijk te zijn voor de export in specifieke bedrijfstakken, hoewel gepatenteerde export niet evident sneller groeit.

Dit onderzoek is door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en met inhoudelijke advisering door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).