Investeringsverwachtingen 2024 naar motivatie

Verwachte ontwikkeling investeringen bij bedrijven met 10 of meer werknemers in de Nijverheid en energie 2024, naar motivatie.
Bekostigd door ministerie van Economische Zaken en Klimaat.