Aardgas en elektriciteit bedrijventerreinen Noord-Brabant, 2021-2022

Erratum:

In juli 2024 is geconstateerd dat de regio-totalen voor Midden-Brabant en West-Brabant foutief waren weergegeven. Dit betreft aantallen voor zowel geleverd aardgas, geleverde elektriciteit als ook het aantal bedrijven. Het betreft alle vier de tabellen. De weergegeven cijfers voor de verschillende uitsplitsingen binnen de categorieën ‘bedrijven op bedrijventerreinen’ waren voor Midden-Brabant te laag en voor West-Brabant te hoog. De weergegeven cijfers in de categorieën ‘bedrijven buiten het bedrijventerrein’ waren voor Midden-Brabant te hoog en voor West-Brabant te laag. Daarnaast bleek in tabel 2 het totaal aan geleverde elektriciteit in de gemeente Land van Cuijk en in de categorie ‘bedrijven buiten het bedrijventerrein’ te laag.
Aardgas en elektriciteit bedrijventerreinen Noord-Brabant, 2021-2022*

De provincie Noord-Brabant heeft het CBS gevraagd cijfers te leveren over de levering van elektriciteit en aardgas aan (middelgrote en grootverbruikers) bedrijven in Noord-Brabant per bedrijventerrein en gemeente. Het gaat daarbij om de levering via het openbaar net, inclusief de levering van het openbaar net aan bedrijvennetten.

Dit onderzoek is bekostigd door de provincie Noord-Brabant.

* = voorlopige cijfers