BAT-lab rapport: Starten om niet te stoppen met groeien

© Hollandse Hoogte / Rob Voss
Onderzoeksrapport voortkomend vanuit samenwerking tussen CBS, EZK en RVO, dat inzicht geeft in wat startups en scale-ups onderscheidend maakt

Iedereen heeft een beeld bij wat een startup is, maar wat is een startup nu echt? In het beleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wordt er gesproken over jonge, innovatieve en technologie-gedreven bedrijven, die op zoek zijn naar een schaalbaar en herhaalbaar bedrijfsmodel en (internationale) groeiambities hebben.

In dit rapport onderzoeken we of startups ook echt zo onderscheidend zijn ten opzichte van “gewone” (al dan niet innovatieve) starters. We laten zien wat hun bedrijfsdemografische kenmerken zijn: bedrijfstak, grootteklasse, leeftijd en hun overlevingskansen. En we kijken of zij beter presteren op het terrein van omzet, productiviteit en innovativiteit en de groei in daarvan. We maken daarbij gebruik van een dataset met Nederlandse startups, scale-ups en grown-ups en richten ons op de periode 2015 tot en met 2021. Dit onderzoek heeft ook geleid tot een artikel in ESB: Startups groeien harder dan andere starters.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een dataset met startups die beschikbaar is gesteld door Techleap. Deze data zijn gekoppeld aan het Algemene Bedrijvenregister (ABR) van het CBS en verrijkt met bedrijfsdemografische kenmerken en bedrijfsprestaties om de verschillende indicatoren in beeld te kunnen brengen.

Deze studie is uitgevoerd in het kader van BAT-lab, waarin het CBS, het ministerie van EZK en RVO samenwerken.