BATlab rapport: Samen werken aan innovatie

© ANP / Frank Muller / Zorginbeeld
Onderzoeksrapport in samenwerking tussen CBS, EZK en SEO dat inzicht verschaft in Nederlandse bedrijven in betaalde publiek-private samenwerkingen (PPS) en contractonderzoek met TNO.

Dit onderzoek maakt inzichtelijk wat voor bedrijven gebruik maken van de diensten van TNO. Er wordt eerst ingegaan op de bedrijfsdemografische kenmerken van deze bedrijven: bedrijfstak, grootteklasse en leeftijd. Ook wordt onderzoek hoe deze bedrijven presteren op het terrein van omzet, productiviteit en innovativiteit. Het onderzoek is volledig gericht op bedrijven die in de periode van 2018 tot en met 2022 een financiële (onderzoeks)relatie met TNO hebben. Dat kan zowel in de vorm van contractonderzoek als in een PPS.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van projectdata die beschikbaar zijn gesteld door TNO. Deze data zijn gekoppeld aan het Algemene Bedrijvenregister (ABR) van het CBS en verrijkt met bedrijfsdemografische kenmerken en bedrijfsprestaties om de verschillende indicatoren in beeld te kunnen brengen. Daarbij is steeds een benchmarkvergelijking gemaakt met het totale bedrijfsleven (exclusief zzp’ers) en is onderscheid gemaakt naar bedrijven die alleen aan contractonderzoek doen, alleen aan PPS of dat allebei.

Op basis van de onderzochte kenmerken is een clusteranalyse uitgevoerd. Daarbij is op basis van combinaties van al deze gegevens in samenhang op zoek gegaan naar onderscheidende typen bedrijven.

Deze studie is uitgevoerd in het kader van BAT-lab, waarin het CBS, het ministerie van EZK en RVO samenwerken.