Outward Foreign Affiliates Statistics

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wil het belang dat Nederlandse ondernemingen op de economie van landen buiten de Europese Unie hebben, in kaart brengen. Daarom is de vragenlijst 'Outward Foreign Affiliates Statistics' ontwikkeld. De vragen hebben tot en met statistiekjaar 2018 onderdeel uitgemaakt van de vragenlijst Financiën van Ondernemingen, maar zijn vanaf statistiekjaar 2019 een zelfstandige vragenlijst geworden. De gevraagde informatie is exact gelijk gebleven.

Aanleveren van gegevens

Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://vragenlijst.cbs.nl/fats19.
U dient hier het gebruikersnummer en de toegangscode in te vullen, die in de brief of e-mail staan vermeld. Nadat u de gevraagde gegevens heeft ingevuld, drukt u op de knop verzenden en krijgt u de mogelijkheid om een kopie van de antwoorden te maken voor uw eigen administratie. Let op: uw gegevens zijn pas verstuurd naar het CBS als u op de knop verzenden heeft gedrukt. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

hier vindt u de Engelse vertaling van de vragenlijst.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Bekijk hier de StatLinetabel

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen