Outward Foreign Affiliates Statistics

We begrijpen dat CBS vragenlijsten in deze moeilijke tijden niet uw eerste prioriteit hebben. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan, zijn juist nu erg belangrijk. Overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers hebben er behoefte aan om te weten hoe Nederland er voor staat. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen, ook via vragenlijsten. Wij hopen daarom dat u ook in deze moeilijke periode uw belangrijke gegevens blijft insturen. 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wil het belang dat Nederlandse ondernemingen op de economie van landen buiten de Europese Unie hebben, in kaart brengen. Daarom is de vragenlijst 'Outward Foreign Affiliates Statistics' ontwikkeld. De vragen hebben tot en met statistiekjaar 2018 onderdeel uitgemaakt van de vragenlijst Financiën van Ondernemingen, maar zijn vanaf statistiekjaar 2019 een zelfstandige vragenlijst geworden. De gevraagde informatie is exact gelijk gebleven.

Aanleveren van gegevens

Om de internetvragenlijst te openen gaat u naar https://vragenlijst.cbs.nl/fats19.
U dient hier het gebruikersnummer en de toegangscode in te vullen, die in de brief of e-mail staan vermeld. Nadat u de gevraagde gegevens heeft ingevuld, drukt u op de knop verzenden en krijgt u de mogelijkheid om een kopie van de antwoorden te maken voor uw eigen administratie. Let op: uw gegevens zijn pas verstuurd naar het CBS als u op de knop verzenden heeft gedrukt. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

hier vindt u de Engelse vertaling van de vragenlijst.

Onderzoeksresultaten

Bekijk hier de StatLinetabel

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen