Internationale Handel in Goederen

Het CBS publiceert iedere maand cijfers over de internationale handel in goederen. Deze cijfers geven inzicht in de handel in goederen van Nederland met andere landen. Ze zijn van groot belang voor de bepaling van het bruto binnenlands product. Daarnaast geven de uitkomsten inzicht in de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van het buitenland.

Wijzigingen per 2021

Per 1 januari 2021 voert het CBS enkele veranderingen door in de opgave over de internationale handel in goederen. Deze veranderingen gelden alleen voor maandaangevers voor de intra-EU uitvoer/ intracommunautaire leveringen (ICL). Met ingang van januari 2021 worden voor deze aangevers de nieuwe invulvelden ‘Land van Oorsprong’ en ‘Partner ID’ toegevoegd. Tevens vervalt het huidige veld ‘Transactie’, en in plaats daarvan dienen deze aangevers een nieuw veld ‘Transactie (nieuwe codelijst: 2 cijfers)’ in te vullen. Hiervoor is een nieuwe codelijst beschikbaar. Meer informatie is te vinden in de Handleiding record lay-out elektronische aangifte 2021, en onder het kopje veelgestelde vragen. Specifieke informatie over de nieuwe velden vindt u in het document Nieuwe velden statistiekopgave Internationale Handel in Goederen 2021.

Daarnaast komt met ingang van 2021 een einde aan de overgangstermijn na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. De handel met Noord-Ierland blijft vanaf 2021 onderdeel van de intrahandel. Intrastat aangifte blijft verplicht voor handel met Noord-Ierland, en hiervoor wordt landcode XI gebruikt. De handel met de rest van het Verenigd Koninkrijk is vanaf 2021 onderhevig aan douanecontroles, en daarvoor vervalt de Intrastat aangifte. Voor de rest van het Verenigd Koninkrijk wordt landcode XU gebruikt.

Heeft u technische vragen over de statistiekopgave (inloggegevens, sjablonen, e.d.)? Neem dan contact op met de technische helpdesk van het CBS Contact Center. Inhoudelijke vragen over de statistiekopgave kunt u stellen via ons webformulier.

Gegevens aanleveren

Voor het aanleveren van gegevens kunt u gebruikmaken van de codelijsten en de Omzettingstabel 2020-2021 (XLS).

Met de online applicatie IDEP

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en naar ons opsturen. Ga naar https://ihg.cbs.nl. In de brief die u heeft ontvangen staan het BTW-nummer en Wachtwoord voor IDEP vermeld. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan

Voor vragen of problemen met betrekking tot ´IDEP´, de eigen software, problemen met inloggen of het inlezen van gegevens kunt u terecht bij het CBS Contact Center.

Let op: als u (nieuwe) inlogcodes wilt aanvragen via het webformulier, vul dan uw BTW-nummer in als correspondentienummer.
Wilt u meer weten over inloggen en wat u de eerste keer moet instellen in IDEP? Of wilt u gegevens handmatig gaan invoeren of juist gegevens inlezen? Het kan ook zijn dat u het opgave doen wilt uitbesteden en dat u wilt weten hoe u een derde aangever moet machtigen of als derde aangever opgave moet doen. Het CBS heeft een aantal instructiefilmpjes laten ontwikkelen waarin deze onderwerpen aan bod komen. Bekijk hier de filmpjes en de bijbehorende handleidingen.

Via uw eigen software

Deze manier van aanleveren is vooral interessant voor grote bedrijven met veel handelsverkeer.
Als u vanuit uw eigen administratiesoftware de gegevens wilt verstrekken, raadpleeg dan de Handleiding Record lay-out elektronische aanlevering 2021.
Deze handleiding bevat de specificaties die nodig zijn bij het bouwen van een softwareprogramma voor het samenstellen van statistiekopgaven Internationale Handel in Goederen. De opgaven kunt u via upload beveiligd versturen naar het CBS.
Bij het maken van het programma maakt u gebruik van codelijsten.

Voor het verstrekken van gegevens vanuit uw eigen administratie over 2020, kunt u gebruikmaken van de Handleiding record lay-out elektronische aanlevering 2020, de codelijsten en de Omzettingstabel 2019-2020 (XLS).

Als u vanuit uw eigen administratiesoftware de gegevens wilt verstrekken over 2019, raadpleeg dan de  Handleiding Record Lay-out electronische aanlevering 2020.
Deze handleiding bevat de specificaties die nodig zijn bij het bouwen van een softwareprogramma voor het samenstellen van statistiekopgaven Internationale Handel in Goederen. De opgaven kunt u via upload beveiligd versturen naar het CBS.
Bij het maken van het programma maakt u gebruik van de codelijsten 2019 van codelijsten

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Resultaten van dit onderzoek vindt u hieronder op de themapagina's: Internationale handel en in het Dossier Globalisering. Ook is er een factsheet Internationale handel samengesteld. 

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen