Internationale Handel in Goederen

Het CBS publiceert iedere maand cijfers over de internationale handel in goederen. Deze cijfers geven inzicht in de handel in goederen van Nederland met andere landen. Ze zijn van groot belang voor de bepaling van het bruto binnenlands product. Daarnaast geven de uitkomsten inzicht in de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van het buitenland.

2021

Voor informatie over Internationale Handel in Goederen (IHG) tot en met de opgaveperiode (december) 2021, ga naar: Internationale Handel in Goederen 2021.

Voorbereiden op wijzigingen vanaf 2022

Vanwege de nieuwe Europese verordening voor bedrijfsstatistieken (regulation (EU) 2019/2152) en het verbeteren van onze processen en systemen, wijzigen vanaf opgaveperiode januari 2022 een aantal zaken voor het onderzoek Internationale Handel in Goederen (IHG). Op deze pagina vindt u meer informatie.

Testvragenlijst

Als u voor 2021 een opgavenverplichting heeft, dan ontvangt u van ons een brief met inloggegevens om een testopgave te maken. Op deze manier kunt u zich voorbereiden
op de wijzigingen vanaf opgavenperiode 2022. In de testopgave kunt u zien wat in 2022 gaat veranderen.

Aanleverwijze enkel via IDEP+

Opgave doen via UPLOAD/SRL is niet meer mogelijk. U kunt enkel de online applicatie IDEP+ gebruiken om gegevens aan te leveren. Zie de volgende handleiding en instructievideo’s over het aanleveren van de gegevens via IDEP+:

Handleiding Statistiekopgave IHG 2022

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/5f04b0991b3f48a4a1da4f69bbf4146d]

Gegevens inlezen

Het is mogelijk de gegevens handmatig toe te voegen in de testopgave, maar u kunt ook gegevens inlezen. Dit is handig als u grote aantallen records tegelijk wil invoeren. Hiervoor zijn in IDEP+ inleessjablonen beschikbaar. Het is ook mogelijk eigen inleessjablonen te maken. Deze blijven beschikbaar als u in 2022 opgave doet. Voor meer informatie hierover ga naar: Gegevens inlezen in IDEP+.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/204c7b537ce042108de85d20a6caa00f]

Wijzigingen vanaf januari 2022

Voor informatie over alle andere wijzigingen vanaf opgaveperiode januari 2022, ga naar: Wijzigingen IHG vanaf januari 2022.

Gegevens aanleveren

Ga naar https://antwoord.cbs.nl om de online vragenlijst te openen. In de brief die u van het CBS heeft ontvangen staan uw gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt inloggen in de applicatie.

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Resultaten van dit onderzoek vindt u ook hieronder onder het kopje ‘Relevante links’.

Heeft u vragen?

Voor technische, inhoudelijke of andere vragen kunt u contact met ons opnemen. Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen