Dossier Globalisering

Globalisering is een proces dat zowel economische, technologische, institutionele en sociale ontwikkelingen omvat. Dit dossier richt zich vooral op de economische aspecten van de globalisering.

Door de voortschrijdende internationalisering van de productie van goederen en diensten raken nationale economieën steeds meer met elkaar verweven. Dat geldt zeker voor een open economie als de Nederlandse. Kenmerkend voor het proces van economische globalisering zijn de groeiende internationale handel en buitenlandse directe investeringen en toegenomen betekenis van multinationals.

Centraal in het CBS-onderzoek staat het monitoren van veranderingen in de Nederlandse positie in de mondiale goederen- en dienstenhandel, de financiële kapitaalstromen en de internationalisering van het bedrijfsleven. Daarnaast worden ook gevolgen van de globalisering voor de Nederlandse economie onderzocht. Wat zijn de effecten van de globalisering op de economische groei, werkgelegenheid, productie, arbeidsproductiviteit, lonen en innovatie?

Nieuws


Publicaties


Verdieping