© Hollandse Hoogte / David Rozing

Bedrijfsafvalstoffen

Algemeen

 1. Is mijn privacy beschermd?
 2. Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
 3. Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
 4. Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?
 5. Ik ben de inlogcodes kwijt.
 6. Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?

Specifiek

 1. Waarom vraagt het CBS gegevens van mijn bedrijf?
 2. Waarom moet ons bedrijf gegevens verstrekken, terwijl levering al plaatsvindt via het Integraal PRTR-verslag?
 3. Waarom moet ons bedrijf de gegevens verstrekken, terwijl al melding wordt gedaan bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)?
 4. Waar vind ik de Europese afvalstoffenlijst (Eural)?
 5. Mijn bedrijf is een holding of beheermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 6. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 7. Hoeveel bedrijven ontvangen de enquête?
 8. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 9. Bedrijfsafvalstoffen bijlage