Exportverdiensten groeien minder hard dan exportomzet

© ANP / Flyliedutch
De totale Nederlandse verdiensten aan de goederenexport van Nederlandse makelij zijn tussen 2020 en 2022 met 39 procent gegroeid, terwijl de exportwaarde (of exportomzet) met 52 procent toenam. De verdiensten per euro exportwaarde daalden daarom met 5 eurocent. Dit meldt het CBS.

In 2022 verdiende Nederland 53 eurocent aan een euro goederenexport van in Nederland gemaakte spullen. In 2020 was dat nog 58 eurocent. Vooral de sterk gestegen importprijzen van energie en grondstoffen zorgden voor de lagere exportverdiensten per euro exportwaarde. Ook de exportprijzen stegen in deze periode, maar minder hard dan de importprijzen.

Ontwikkeling van exportverdiensten, -waarde, en verdiensten per euro
 2020 (2020=100)2021 (2020=100)2022 (2020=100)
Exportverdiensten100119139
Exportwaarde100123152
Verdiensten per euro exportwaarde1009791

Papierindustrie verdient 11 eurocent minder per euro exportwaarde

Bij de papierindustrie liepen de verdiensten aan een euro exportwaarde het meest terug: van 57 eurocent in 2020 tot 50 eurocent in 2021 en 46 eurocent in 2022. Hier spelen vooral hogere importkosten van energie, grondstoffen en transport.

Ook de farmaceutische industrie en de chemische industrie verdienden minder aan een euro exportwaarde, vooral door hoge energieprijzen. De chemische industrie gebruikt—op de energiesector na—relatief de meeste energie en reageert daarmee sterk op de stijging van de energieprijzen sinds 2020. De farmaceutische industrie is dan weer sterk afhankelijk van de chemische industrie, nationaal en internationaal. Ook de primaire landbouwexport is een sector die veel energie gebruikt, vooral de tuinbouw.

Voor de delfstoffenwinning en de aardolie-industrie waren de sterk toenemende energieprijzen meestal een voordeel. Zij zagen hun verdiensten per euro export juist toenemen.

Ontwikkeling verdiensten per euro goederenexport van Nederlandse makelij, 2022 t.o.v. 2020
 Verdiensten (euro)
Totaal-0,05
Delfstoffenwinning0,10
Aardolie-industrie0,07
Machine-industrie0,00
Groothandel en handelsbemiddeling0,00
Auto- en aanhangwagenindustrie-0,01
Basismetaalindustrie-0,03
Voedings-, dranken- en tabaksindustrie-0,05
Rubber- en kunststofproductindustrie-0,05
Metaalproductenindustrie-0,06
Overige transportmiddelenindustrie-0,06
Overige industrie-0,07
Elektrische apparatenindustrie-0,07
Chemische industrie-0,08
Farmaceutische industrie-0,08
Primaire landbouw-0,09
Papierindustrie-0,11
Overig-0,06

Delfstoffenwinning verdient meeste per euro export

De delfstoffenwinning verdiende in 2022 het meeste aan een euro export van in Nederland gemaakte producten. De sector had een exportmarge van 95 eurocent. Zo is er bijna geen import nodig voor de export van gas dat uit de Nederlandse bodem of zee komt. Ook de groothandel en handelsbemiddeling (82 eurocent) en de primaire landbouw (71 eurocent) houden in verhouding veel over aan een euro export van in Nederland gemaakte producten.

De aardolie-industrie houdt in verhouding juist weinig over aan de export van aardolieproducten (18 eurocent). Het gaat hier namelijk om lichte bewerkingen van aardolie uit het buitenland. Hoge importkosten zorgen voor lage exportverdiensten.

Verdiensten aan een euro goederenexport van Nederlandse makelij, 2022
 Verdiensten (euro)
Totaal0,53
Delfstoffenwinning0,95
Groothandel en handelsbemiddeling0,82
Primaire landbouw0,71
Machine-industrie0,63
Metaalproductenindustrie0,61
Elektrische apparatenindustrie0,58
Overige industrie0,58
Farmaceutische industrie0,57
Rubber- en kunststofproductindustrie0,54
Voeding, drank, tabak0,50
Basismetaalindustrie0,48
Overige transportmiddelenindustrie0,46
Papierindustrie0,46
Auto- en aanhangwagenindustrie0,43
Chemische industrie0,41
Aardolie-industrie0,18
Overig0,69

Totale exportverdiensten wel sterk gestegen

De totale Nederlandse exportverdiensten stegen met 39 procent tussen 2020 en 2022, doordat de exportwaarde sterk groeide vanwege steeds hogere exportprijzen. De grootste groei zit bij delfstoffenwinning (met 10,6 miljard euro), de machine-industrie (met 6,2 miljard), de aardolie-industrie en de chemische industrie (elk 5,4 miljard euro). De exportverdiensten aan de primaire landbouw groeiden niet en bij de transportmiddelenindustrie daalden de exportverdiensten juist.

Nederland verdiende in 2022 het meest aan de export door de voedings-, dranken- en tabaksindustrie met totale exportverdiensten van 27,2 miljard euro.

Verdiensten aan goederenexport van Nederlandse makelij
 2022 (mld euro )2020 (mld euro )
Voedings-, drank-, tabaksindustrie27,223,1
Groothandel en handelsbemiddeling21,517,0
Machine-industrie21,315,0
Chemische industrie18,613,1
Delfstoffenwinning12,51,9
Primaire landbouw9,79,7
Aardolie-industrie7,01,6
Overige industrie5,54,7
Basismetaalindustrie4,82,4
Auto- en aanhangwagenindustrie4,34,2
Metaalproductenindustrie3,82,9
Farmaceutische industrie3,63,2
Rubber- en kunststofproductindustrie3,63,0
Elektrische apparatenindustrie2,92,4
Overige transportmiddelenindustrie2,83,4
Papierindustrie2,62,2
Overig9,86,9