Bedrijfsafvalstoffen

© Hollandse Hoogte / David Rozing

Algemeen

 1. Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?
 2. Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
 3. Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?
 4. Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
 5. Is mijn privacy beschermd?

Specifiek

 1. Kan ik uitstel krijgen voor het aanleveren van de gegevens?
 2. Bedrijfsafvalstoffen bijlage
 3. Waarom moet ons bedrijf gegevens verstrekken, terwijl levering al plaatsvindt via het Integraal PRTR-verslag?
 4. Waarom vraagt het CBS gegevens van mijn bedrijf?
 5. Hoeveel bedrijven ontvangen de enquête?
 6. Ben ik verplicht gegevens aan te leveren?
 7. Waar vind ik de Europese afvalstoffenlijst (Eural)?
 8. Mijn bedrijf is een holding of beheermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 9. Waarom moet ons bedrijf de gegevens verstrekken, terwijl al melding wordt gedaan bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)?