Zoekresultaten

38 resultaten voor keyword:legacy-CBS-ST
38 resultaten voor keyword:legacy-CBS-ST

Pagina 1 van 2

Vruchtbaarheid aan het begin van de 21e eeuw

Ontwikkelingen in het aantal kinderen dat jaarlijks geboren wordt en in de vruchtbaarheid aan het begin van de 21e eeuw.

Artikelen

Verhuizingen van oudere huishoudens

Verhuiswens en verhuisgedrag van 65-plushuishoudens.

Artikelen

Veiligheid en economische zelfstandigheid van vrouwen

Samenhang tussen economische zelfstandigheid en sociale veiligheid van vrouwen

Artikelen

NEETs jongeren die geen opleiding volgen en niet werken

Jongeren die geen opleiding volgen en niet werken naar achtergrondkenmerken en binding met de arbeidsmarkt

Artikelen

Terug- of vooruitgaan in functieniveau

Cijfers over werknemers die bij hun huidige werkgever in functieniveau terug zijn gegaan of promotie

Artikelen

Financieel kwetsbare mannen

Ontwikkeling financiële kwetsbaarheid, kenmerken financieel kwetsbare man (en vrouw)

Artikelen

Bedrijfsopleidingen 2015

Opleidingsactiviteiten van bedrijven naar bedrijfsomvang en bedrijfstak

Artikelen

Wie is religieus, en wie niet?

Religie in Nederland in kaart gebracht.

Artikelen

Opvattingen over vluchtelingen in Nederland

Houding en opvattingen van de Nederlandse bevolking ten aanzien van vluchtelingen

Artikelen

Kernprognose 2018-2060: immigratie blijft hoog

Prognose van de bevolking voor de periode 2018-2060.

Artikelen

Huishoudensprognose 2018-2060

Volgens de Huishoudensprognose neemt het aantal huishoudens toe tot 8,8 miljoen in 2060. Deze groei komt grotendeels voor rekening van eenpersoonshuishoudens.

Artikelen

Geluk in extremen

Profiel van mensen van 18 jaar en ouder die zichzelf als zeer gelukkig of juist ongelukkig beschouwen.

Artikelen

18,4 miljoen inwoners in 2060

Uitkomsten van de Bevolkingsprognose 2017-2060

Artikelen

Werkzaam als zzp’er en als werknemer

Motieven, kenmerken en inkomen van zzp’ers die ook als werknemer werken

Artikelen

Bevolkingsprognose 2017-'60 veronderstellingen migratie

Veronderstellingen over immigratie en emigratie die gebruikt worden bij het opstellen van de bevolkingsprognose.

Artikelen

Poolse werknemers in Nederland

Vijf jaar volgen van de groep Poolse werknemers die in 2011 voor het eerst in Nederland waren.

Artikelen

Veronderstellingen kindertal, levensduur en migratie

Veronderstellingen voor de Bevolkingsprognose 2017-2060

Artikelen

Participatie op de kaart

Sociale, maatschappelijke en politieke participatie van de Nederlandse bevolking naar bevolkingskenmerken zoals geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en opleidingsniveau en naar regio.

Artikelen

Woning, woonomgeving en tevredenheid met het leven

Samenhang tussen tevredenheid met de woning en de woonomgeving en tevredenheid met het leven.

Artikelen

Opvattingen over sociale media

Sociale media; gebruik en opvattingen over belang en invloed op het dagelijkse leven van volwassenen.

Artikelen

Sociaal in de marge

Sociaal in de marge; weinig participatie en vertrouwen

Artikelen

Wie is er nog lid van een vakbond?

Beschrijving van vakbondslidmaatschap, en belang en tevredenheid vakbonden volgens werknemers.

Artikelen

Koopkrachtontwikkeling en inkomensdynamiek

Werknemers gingen er het meest op vooruit, terwijl ouderen in doorsnee hun koopkracht zagen afnemen.

Artikelen

Vrijwilligerswerk: wie doet het?

Kenmerken van personen die vrijwilligerswerk doen voor verenigingen en organisaties

Artikelen

Mobiliteit van werknemers financiële dienstverlening

De afgelopen jaren kromp de financiële dienstverlening. Waar komen werknemers die deze sector verlaten terecht: worden ze werkloos of werken ze in een andere sector? En waar komen de werknemers...

Artikelen