Wie is religieus, en wie niet?

Kerkdienst
© ANP
Dit artikel in de CBS-reeks Statische Trends belicht de religieuze betrokkenheid van de Nederlandse bevolking in 2012-2017. Daarbij wordt ook ingegaan op verschillen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, opleiding en (migratie)achtergrond.

De religieuze betrokkenheid in Nederland is tussen 2012 en 2017 verder afgenomen. In 2017 rekende voor het eerst minder dan de helft van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Een op de zeven zei regelmatig een religieuze dienst te bezoeken. Ook dit aandeel is de afgelopen jaren geslonken.

Bijna een kwart van de bevolking geeft aan katholiek te zijn, 15 procent is protestants, 5 procent moslim en 6 procent rekent zich tot een ander gezindte. Vrouwen, ouderen, gehuwden en verweduwden, lager opgeleiden en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben een beduidend grotere betrokkenheid bij religie dan mannen, jongeren, gescheiden en ongehuwde personen, hoger opgeleiden, en mensen met een westerse of Nederlandse migratieachtergrond.