Koopkrachtontwikkeling en inkomensdynamiek

© Hollandse Hoogte
Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends beschrijft de koopkrachtontwikkeling van de Nederlandse bevolking.

De koopkracht steeg in 2017 met 0,5 procent ten opzichte van 2016. Het gaat om de doorsnee verandering, tussen individuele personen verschilt de koopkrachtontwikkeling.

Werknemers gingen er het meest op vooruit, terwijl ouderen in doorsnee hun koopkracht zagen afnemen. Dit artikel zoomt in op deze verschillen in koopkrachtverandering. Welke groepen ouderen gingen er wel en welke niet op vooruit? Zijn er regionale verschillen in koopkrachtontwikkeling? Wat betekent een daling of stijging van de koopkracht voor de positie die personen hebben op de inkomensladder? Maken veel personen sprongen op de inkomensladder of is de inkomensdynamiek beperkt?