Wie is er nog lid van een vakbond?

In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends worden kenmerken van vakbondsleden beschreven en komt aan bod of werknemers vakbonden belangrijk vinden en of ze er tevreden mee zijn.
Het aantal vakbondsleden neemt al enkele jaren af. Ten opzichte van 2011 daalde het ledental van alle vakverenigingen met bijna 150 duizend personen tot 1,7 miljoen eind maart 2017. In dit artikel wordt ingezoomd op vakbondsleden in Nederland. Wie is er lid van een vakbond? Hoe hoog is de organisatiegraad van werknemers? In welke mate vinden werknemers het bestaan van vakbonden van belang? En zijn werknemers tevreden met de wijze waarop hun belangen worden vertegenwoordigd door vakbonden?