Participatie op de kaart

© Nikki van Toorn (CBS)
Het aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat participeert in de samenleving is in de periode 2012–2017 veranderd. Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends beschrijft onder andere verschillen tussen bevolkingsgroepen en regionale verschillen.
Nederlanders hebben op weekbasis minder contacten met familie en buren, terwijl het geven van hulp aan anderen, de inzet als vrijwilliger en deelname aan het verenigingsleven nauwelijks is veranderd. De opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen in 2017 was hoger dan in 2012, en daarmee ook de deelname aan acties om de politiek te beïnvloeden. Wel zijn er grote verschillen tussen bevolkingsgroepen, waarbij vooral opleiding en leeftijd onderscheidend zijn. Tevens bestaan er grote regionale verschillen die maar ten dele kunnen worden verklaard door verschillen in de bevolkingssamenstelling naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.