Kernprognose 2018-2060: immigratie blijft hoog

© Hollandse Hoogte
Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends beschrijft de resultaten van de nieuwe Kernprognose van het CBS. Volgens deze prognose groeit de Nederlandse bevolking door tot 18,6 miljoen inwoners in 2060. Internationale migratie speelt een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei.
De Kernprognose 2018–2060 is een update van de Bevolkingsprognose 2017–2060. Dit houdt in dat voor de lange termijn de veronderstellingen uit de Bevolkingsprognose van 2017 als richtlijn dienen. Voor de korte termijn is gekeken naar recente ontwikkelingen op het gebied van geboorte, sterfte en migratie, en naar de aansluiting van de recente prognose(s) op de waarnemingen. De veronderstellingen uit de Bevolkingsprognose 2017–2060 zijn vervolgens bijgesteld op basis van veranderingen in de meest recente jaren.