Veiligheid en economische zelfstandigheid van vrouwen

Omslag Sociale veiligheid en economische zelfstandigheid van vrouwen
Kampen vrouwen die niet economisch zelfstandig zijn vaker met sociale onveiligheid dan economisch zelfstandige vrouwen?
Van de niet-economisch zelfstandige vrouwen zijn het de uitkeringsontvangsters die vaker dan economisch zelfstandige vrouwen aangeven slachtoffer van geweld te zijn geweest. Ook schatten zij de kans om mishandeld te worden groter in en ervaren ze hun woonbuurt als onveiliger. Vrouwen die met werken te weinig verdienen om economisch zelfstandig te zijn en vrouwen zonder eigen inkomen verschillen in deze aspecten van sociale veiligheid niet van economisch zelfstandigen. Wel zeggen economisch onzelfstandige vrouwen vaker respectloos behandeld te worden door bekenden dan economisch zelfstandige vrouwen. Huiselijk geweld, de dader is de (ex-) partner of een familielid, komt evenveel voor onder economisch zelfstandige en niet-zelfstandige slachtoffers.
Dit is een artikel in de CBS-reeks Statistische Trends.