Leerkrachten in het basisonderwijs

© ANP
Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends geeft een overzicht van een aantal relevante ontwikkelingen omtrent leerkrachten in het basisonderwijs.

Hoe is de samenstelling van de leerkrachten naar leeftijd, geslacht en migratieachtergrond de afgelopen jaren veranderd? Hoe groot is de uitstroom van degenen die werkzaam zijn als basisschoolleraar? Hoe groot is de werkdruk onder leraren en hoe verhoudt die zich tot de werkdruk onder andere werknemers? Is er sprake van een toename in het ziekteverzuim onder leerkrachten? Hoe groot zijn de loonverschillen tussen het basisonderwijs en andere sectoren?

Ook wordt gekeken naar de leerkrachten van de toekomst. Hoe heeft het aantal eerstejaars studenten aan de lerarenopleidingen zich in de afgelopen jaren ontwikkeld? En leidde dat tot verschuivingen van de samenstelling van de aankomende leerkrachten als het gaat om geslacht en migratieachtergrond?