Meten van inkomen en inkomensongelijkheid

Stapeltjes munten
In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends wordt beschreven hoe het CBS de inkomensongelijkheid meet.
Sinds het verschijnen van Kapitaal in de 21e eeuw van Thomas Piketty in 2013 staat de inkomensongelijkheid weer opnieuw in de belangstelling. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks de inkomensongelijkheid in Nederland. De cijfers gaan terug tot einde jaren vijftig van de vorige eeuw. Hoe komen de ongelijkheidscijfers tot stand? Welk inkomensbegrip ligt hieraan ten grondslag? Wat zijn de meest gebruikte ongelijkheidsmaten? Aan welke eisen moet een ongelijksmaat voldoen voor het adequaat meten van inkomensongelijkheid? En welke maat springt er wat dat betreft uit?