Opvattingen over vluchtelingen in Nederland

© ANP
In dit artikel wordt op basis van het onderzoek Belevingen beschreven hoe Nederlanders van 18 jaar en ouder in 2017 aankijken tegen de komst van vluchtelingen. Ook is nagegaan wat hun houding is tegenover vluchtelingen in hun directe leefomgeving.
Van de volwassen bevolking vindt 77 procent dat Nederland vluchtelingen moet opvangen die door oorlog of vervolging hun land zijn ontvlucht. Mensen verschillen echter van mening over de gevolgen van de komst van vluchtelingen voor de Nederlandse cultuur, normen en waarden, en veiligheid. Ook de meningen ten aanzien van een asielzoekerscentrum in de buurt lopen uiteen. Over het algemeen staan mannen, laagopgeleiden, mensen met een Nederlandse achtergrond en inwoners van minder verstedelijkte gemeenten minder positief tegenover vluchtelingen dan vrouwen, hoogopgeleiden, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en inwoners van meer verstedelijkte gemeenten. Verder gaat contact met vluchtelingen samen met een open, tolerante houding ten aanzien van deze groep. Minder draagvlak is er voor economische migranten, vooral wanneer deze uit landen van buiten de Europese Unie komen.