NEETs jongeren die geen opleiding volgen en niet werken

Schaduwen van mensen zittend op hek
© ANP
In dit artikel dat deel uitmaakt van de CBS-reeks Statistische Trends wordt de groep jongeren die geen opleiding volgen en niet werken in Nederland onderzocht. Om hoeveel jongeren gaat het en zijn dat er veel of weinig in vergelijking met andere EU-lidstaten? Welke jongeren betreft het vooral? En hoe sterk is hun binding met de arbeidsmarkt?
Van de jongeren van 15 tot 25 jaar in Nederland volgde 4 procent in 2017 geen opleiding en was ook niet aan het werk. De internationale term voor deze groep jongeren is NEETs: Not in Employment, Education or Training. Het aandeel NEETs is al tien jaar vrij stabiel en is het laagst van alle landen van de Europese Unie. Bijna 3 op de 10 NEETs zijn werkloos. Ruim 4 op de 10 willen of kunnen niet werken, van wie meer dan de helft vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. NEETs zijn relatief laagopgeleid: 51 procent heeft (nog) geen startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Gemiddeld volgde een derde van de NEETs in 2017 na drie maanden weer onderwijs of was aan het werk.