Gemeentelijke verschillen in ervaren gezondheid

© ANP
Er bestaan in Nederland regionale verschillen in gezondheidsbeleving. Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends beschrijft de uitkomsten van een analyse naar de rol van bevolkingssamenstelling, chronische aandoeningen en beperkingen op deze verschillen.
Zowel in het uiterste noordoosten, zuidoosten als zuidwesten van het land bevinden zich gemeenten waar relatief veel mensen hun eigen gezondheid als minder dan goed beoordelen. Maar dit geldt ook voor enkele stedelijke gemeenten in het westen van het land. Een deel van deze verschillen hangt samen met regionale verschillen in leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en migratieachtergrond. Vooral het vóórkomen van chronische ziekten en beperkingen speelt een rol. Er blijven echter verschillen over waarbij de ‘ongezondere’ gemeenten zich relatief veel in het zuiden van Nederland bevinden.