Geluk in extremen

© Hollandse Hoogte
Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends gaat over mensen die zich heel erg gelukkig of juist ongelukkig voelen.

Ruim een vijfde deel van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder beschouwt zichzelf als zeer gelukkig. Op een schaal van 1 tot en met 10 waarderen ze hun geluk met een 9 of 10. Hier tegenover staat een kleine minderheid van nog geen 3 procent die zich zelf als ongelukkig ziet. Ze geven zichzelf voor geluk een 4 of minder.
Zeer gelukkigen hebben vergeleken met minder gelukkigen vaker dagelijks contact met familie, vrienden en buren. Daarnaast doen ze frequenter vrijwilligerswerk en hebben meer vertrouwen in de medemens. Een relatief groot deel van hen ervaart een zeer goede gezondheid. Qua persoonlijkheid onderscheiden ze zich van anderen doordat ze extraverter, consciëntieuzer, opener en altruïstischer zijn.

Ongelukkigen hebben juist minder dikwijls dagelijks én wekelijks sociaal contact dan meer gelukkigen, zijn fors minder vaak vrijwilliger en hebben een betrekkelijk laag vertrouwen in de medemens. Zij ervaren veelvuldiger een zeer slechte gezondheid en het aandeel met belemmeringen of beperkingen is bij hen opvallend hoog. Ook zijn zij emotioneel gevoeliger en minder extravert, consciëntieus en altruïstisch dan anderen.