Poolse werknemers in Nederland

© ANP
Cijfers over de dynamiek van de Poolse werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt op basis van een cohort uit 2011.
In 2011 kwamen bijna 63 duizend Polen naar Nederland en gingen aan de slag als werknemer. Ruim de helft was jonger dan 25 en 62 procent bestond uit mannen. Slechts 6 procent schreef zich in 2011 in bij een gemeente. De meesten bleven maar kort in Nederland. Bijna 43 procent was in 2012 al niet meer aanwezig in Nederland en in 2015 was ruim 68 procent vertrokken. Van de bijna 20 duizend Polen die in 2015 nog, of weer, aanwezig waren in Nederland, was 39 procent ingeschreven bij een gemeente. Zij hadden gemiddeld een hoger loon, vaker een vast contract en minder vaak periodes zonder werk dan de niet-ingeschrevenen.
Dit is een artikel in de CBS-reeks Statistische Trends.