Verhuizingen van oudere huishoudens

© Hollandse Hoogte
Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends gaat over de verhuiswens van 65-plushuishoudens en de realisatie daarvan binnen 1 jaar. Hierbij zijn ook gegevens over gezondheid en de wens voor een ouderenwoning meegenomen.

Van de oudere huishoudens van 65 jaar of ouder wilde 3 procent in 2015 binnen twee jaar beslist verhuizen. Bij de jongere huishoudens van 25 tot 65 jaar was het aandeel dat beslist wilde verhuizen met 9 procent een stuk hoger. Een kwart van de oudere huishoudens wist deze wens binnen een jaar te realiseren.

Gezondheid is de belangrijkste reden voor ouderen om te willen verhuizen, de woning komt op de tweede plaats. Vooral de grootte van de woning speelt daarbij een rol; waar jongere huishoudens de huidige woning dikwijls te klein vinden, zijn oudere huishoudens vaak van mening dat deze juist te groot is. Minder dan de helft van de verhuiswillige ouderen (44 procent) gaf in 2015 aan naar een woning te willen verhuizen die specifiek is bedoeld voor ouderen. Dit aandeel is de laatste jaren wel gedaald; in 2009 wilde nog 60 procent naar een ouderenwoning.