Jeugdzorg voor en na de Jeugdwet

© Hollandse Hoogte
Overzicht van het gebruik van jeugdzorg 2011-2016. Met de invoering van de Jeugdwet in 2015 veranderde de uitvoering en financiering van de jeugdzorg ingrijpend. De vraag is of deze transitie gevolgen heeft gehad op het gebruik van jeugdzorg.
In dit artikel toont het CBS op basis van de beschikbare gegevens een vergelijking van het gebruik van jeugdzorg voor en na de invoering van de Jeugdwet. Het blijkt onder andere dat de ontwikkeling in het aantal jongeren met jeugdzorg geen grote schommelingen vertoont in 2011-2016. Er lijkt ook geen sprake te zijn van een verschuiving van duurdere gespecialiseerde zorg met verblijf naar goedkopere zorg dicht bij huis uitgevoerd door het wijk- of buurtteam.