Sociaal in de marge

© Hollandse Hoogte
In dit artikel staan de mensen die sociaal in de marge leven centraal. Deze mensen doen relatief weinig mee in de samenleving en hebben bovendien een laag vertrouwen in de medemens en instanties. Het doel van het artikel is tweeledig: zowel het beschrijven van een nieuw ontwikkelde methode om deze groep te identificeren, alsook het presenteren van de eerste resultaten op basis van deze methode.
In 2016 leefden in Nederland 950 duizend mensen van 15 jaar of ouder sociaal in de marge. Dit is zo’n 7 procent van de Nederlandse bevolking, een aandeel dat sinds 2012 stabiel bleef. Het gaat om mensen die minder in de samenleving participeren en ook betrekkelijk weinig vertrouwen hebben in de medemens en instituties, zoals het parlement, de politie, rechters of de pers. Ze zijn vooral te vinden onder 65-plussers, laagopgeleiden, gescheidenen en in de laagste inkomensregionen. Bij mensen onder de 45 jaar en paren met kinderen is hun aandeel juist relatief klein. Gemiddeld geven degenen die sociaal in de marge leven hun geluk een lager cijfer dan anderen: 7,1 tegen 7,8.