Vertrouwen op de kaart

© Hollandse Hoogte
In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends is het vertrouwen in de medemens en in de instituties van de Nederlanders in kaart gebracht. Wat zijn de recente ontwikkelingen en in hoeverre verschilt de mate van vertrouwen tussen de bevolkingsgroepen en regio’s?
Het aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder dat vertrouwen heeft in de medemens is in de periode 2012-2017 gestegen. Ook het vertrouwen in instituties, zoals rechters, politie, de Tweede Kamer en de Europese Unie, groeide in deze periode. Deze ontwikkelingen staan haaks op het heersende beeld dat het sociale en institutioneel vertrouwen in Nederland de afgelopen jaren is verminderd. Wel zijn er grote verschillen tussen bevolkingsgroepen, waarbij vooral opleiding onderscheidend is. Zo heeft van de laagst opgeleiden 39 procent vertrouwen in de medemens, van de hoogst opgeleiden is dat 84 procent. Daarnaast hebben jongeren meer vertrouwen dan ouderen en tonen mensen met een niet-westerse migratieachtergrond op sommige aspecten meer, en op andere minder vertrouwen. Tevens zijn er grote regionale verschillen die maar ten dele kunnen worden verklaard door verschillen in de bevolkingssamenstelling naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau.