Zoekresultaten

38 resultaten voor keyword:legacy-CBS-ST
38 resultaten voor keyword:legacy-CBS-ST

Pagina 1 van 2

Kernprognose 2018-2060: immigratie blijft hoog

Prognose van de bevolking voor de periode 2018-2060.

Artikelen

Huishoudensprognose 2018-2060

Volgens de Huishoudensprognose neemt het aantal huishoudens toe tot 8,8 miljoen in 2060. Deze groei komt grotendeels voor rekening van eenpersoonshuishoudens.

Artikelen

Mobiliteit van werknemers financiële dienstverlening

De afgelopen jaren kromp de financiële dienstverlening. Waar komen werknemers die deze sector verlaten terecht: worden ze werkloos of werken ze in een andere sector? En waar komen de werknemers...

Artikelen

Snelheidsboetes: De bekeurden in beeld

Hoeveel autobezitter kregen in 2017 een boete voor te hard rijden en werden ze vaker bekeurd op de snelweg of binnen de bebouwde kom?

Artikelen

Koopkrachtontwikkeling en inkomensdynamiek

Werknemers gingen er het meest op vooruit, terwijl ouderen in doorsnee hun koopkracht zagen afnemen.

Artikelen

Wie is religieus, en wie niet?

Religie in Nederland in kaart gebracht.

Artikelen

Bevolkingsprognose 2017-'60 veronderstellingen migratie

Veronderstellingen over immigratie en emigratie die gebruikt worden bij het opstellen van de bevolkingsprognose.

Artikelen

Cao-lonen 2017, de definitieve cijfers

Presentatie van de definitieve cijfers van de cao-lonen voor 2017

Artikelen

Participatie op de kaart

Sociale, maatschappelijke en politieke participatie van de Nederlandse bevolking naar bevolkingskenmerken zoals geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en opleidingsniveau en naar regio.

Artikelen

Gemeentelijke verschillen in ervaren gezondheid

Rol van bevolkingssamenstelling, chronische aandoeningen, beperkingen op gemeentelijke verschillen in ervaren gezondheid.

Artikelen

Financiële situatie van een- en tweeverdieners

Ontwikkeling en vergelijking van het inkomen, vermogen en andere financiële zaken van een- en tweeverdieners.

Artikelen

Verhuizingen van oudere huishoudens

Verhuiswens en verhuisgedrag van 65-plushuishoudens.

Artikelen

Geluk in extremen

Profiel van mensen van 18 jaar en ouder die zichzelf als zeer gelukkig of juist ongelukkig beschouwen.

Artikelen

Leerkrachten in het basisonderwijs

Trends in leerkrachten in het basisonderwijs naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, werkdruk, ziekteverzuim

Artikelen

Wie is er nog lid van een vakbond?

Beschrijving van vakbondslidmaatschap, en belang en tevredenheid vakbonden volgens werknemers.

Artikelen

Meten van inkomen en inkomensongelijkheid

Beschrijving van hoe het CBS de inkomensongelijkheid in Nederland meet

Artikelen

Aanpak van buurtoverlast

Prioritering van bevolking bij aanpak van vormen van buurtoverlast, naar bevolkingsgroepen en regio’s

Artikelen

Opvattingen over sociale media

Sociale media; gebruik en opvattingen over belang en invloed op het dagelijkse leven van volwassenen.

Artikelen

Poolse werknemers in Nederland

Vijf jaar volgen van de groep Poolse werknemers die in 2011 voor het eerst in Nederland waren.

Artikelen

Vertrouwen op de kaart

Vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de medemens en instituties naar bevolkingskenmerken en regio.

Artikelen

NEETs jongeren die geen opleiding volgen en niet werken

Jongeren die geen opleiding volgen en niet werken naar achtergrondkenmerken en binding met de arbeidsmarkt

Artikelen

Veiligheid en economische zelfstandigheid van vrouwen

Samenhang tussen economische zelfstandigheid en sociale veiligheid van vrouwen

Artikelen

Opvattingen over vluchtelingen in Nederland

Houding en opvattingen van de Nederlandse bevolking ten aanzien van vluchtelingen

Artikelen

Sociaal in de marge

Sociaal in de marge; weinig participatie en vertrouwen

Artikelen

Jeugdzorg voor en na de Jeugdwet

Overzicht van het gebruik van jeugdzorg 2011-2016, voor en na de invoering van de Jeugdwet.

Artikelen