Zoekresultaten

52 resultaten voor keyword:investeringsverwachting
52 resultaten voor keyword:investeringsverwachting

Pagina 2 van 3

Industrie blijft positief over investeringen

Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar een stijging van de investeringen met 7 procent.

Artikelen

Industrie positief over investeringen in 2011

Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 25 procent meer te investeren dan in 2010. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de investeringsverwachtingen van de industrie.

Artikelen

Dieptepunt investeringen voorbij

De bruto-investeringen zijn in het vierde kwartaal van 2010 met 0,7 procent toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2008 dat...

Artikelen

Industrie verwacht stijging investeringen in 2011

In 2011 verwachten ondernemers in de industrie 24 procent meer te investeren dan in 2010. Voor 2010 zijn de ondernemers in de industrie negatief gestemd. Ze verwachten 21 procent minder te investeren...

Artikelen

Investeringen minder negatief

De investeringen zijn in het tweede kwartaal van 2010 met 4,2 procent gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze daling is aanmerkelijk kleiner dan in het eerste kwartaal van...

Artikelen

Krimp investeringen houdt aan

De investeringen in vaste activa zijn in het eerste kwartaal van 2010 met 11,7 procent wederom sterk afgenomen. De investeringen dalen vanaf het vierde kwartaal van 2008. Vooral de investeringen in...

Artikelen

Industrie verwacht lichte daling investeringen

Ondernemers in de industrie verwachten in 2010 2 procent minder te investeren dan in 2009.

Artikelen

Investeringen zwaar in de min

De investeringen in vaste activa zijn in het vierde kwartaal met 15,4 procent afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Deze daling is bijna even groot als die in het derde kwartaal. Toen namen de...

Artikelen

Investeringen industrie in 2010 even hoog

Voor 2010 zijn de investeringsverwachtingen veel minder somber dan voor 2009. De ondernemers in de industrie denken dan 1 procent minder te investeren.

Artikelen

Industrie verwacht dit jaar forse daling van investeringen

Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 10 procent minder te investeren dan in 2008.

Artikelen
Artikelen

Industrie verwacht afname investeringen van 10 procent

Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 10 procent minder te investeren dan vorig jaar.

Artikelen
Artikelen

Industrie verwacht dit jaar lichte daling van investeringen

Bedrijven in de industrie verwachten dit jaar 2 procent minder te investeren dan in 2007. In het voorjaar gingen de bedrijven nog uit van een stijging van de investeringen dit jaar met 11 procent.

Artikelen

Herstel investeringen verwacht

De ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 14 procent meer te investeren dan in 2005. Daarmee zet het vorig jaar ingezette herstel van de investeringen door.

Artikelen

Flinke stijging investeringen 2005 verwacht

De ondernemers in de industrie denken dit jaar 13 procent meer te investeren dan in 2004. Van de onderscheiden branches in de industrie verwacht alleen de voedings- en genotmiddelenindustrie een...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Investeringsverwachtingen industrie 2000 en 2001

Petra Brocke (Maart 2001)In december 2000 is het meest recente najaarson-derzoek naar de investeringsverwachtingen van industriële ondernemers door het CBS afgesloten. Uit de analyse van de...

Artikelen

Investeringsverwachtingen voor 2000 en 2001

André Meurink (juli 2000)Bij de productie van goederen en diensten worden, naast onder andere arbeidskrachten en grondstoffen, ook bedrijfsgebouwen, machines, auto’s en andere materiële vaste activa...

Artikelen
Artikelen
Artikelen