Investeringen fors teruggevallen

In het eerste kwartaal van 2009 daalden de investeringen in vasta activa met 9,5 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In 2008 groeiden de investeringen nog met ruim 4,9 procent.

Terugval over de hele linie

In het eerste kwartaal is 9,5 procent minder geïnvesteerd. Er is sprake van een terugval van de investeringen in alle categorieën, maar de krimp doet zich vooral voor bij goederen die worden ingevoerd. Investeringen in personenauto's daalden met 24,8 procent. Er werd ook 9,7 procent minder geïnvesteerd in woningen. De forse daling van het aantal transacties op de markt van bestaande koopwoningen speelden een belangrijke rol bij de lagere investeringen in woningen.

Ontwikkeling investeringen

Ontwikkeling investeringen 

Nog wel bouwinvesteringen

Daalden de investeringen in woningen met 9,7 procent, in bedrijfsgebouwen is nog licht geïnvesteerd. Deze namen toe met 0,4 procent. Ook zijn de investeringen in Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW) toegenomen met 3,5 procent.

Informatie over investeringsverwachtingen vindt u in het Conjunctuurbericht.