Krimp investeringen houdt aan

De investeringen in vaste activa zijn in het eerste kwartaal van 2010 met 11,7 procent wederom sterk afgenomen. De investeringen dalen vanaf het vierde kwartaal van 2008. Vooral de investeringen in de bouw en vervoermiddelen namen in het eerste kwartaal fors af.

Ontwikkeling investeringen

Ontwikkeling investeringen

Terugval over de hele linie

In het eerste kwartaal van 2010 liepen ten opzichte van een jaar eerder vooral de investeringen in bedrijfsgebouwen (20,2 procent) en die in woningen (17,4 procent) sterk terug. Deze dalingen zijn al geruime tijd aan de gang. Ook de investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken (gww) liepen met 17,3 procent sterk terug. Over heel 2009 stegen deze nog met 4,8 procent. De daling werd deels veroorzaakt door het koude weer. Er waren in het eerste kwartaal van 2010 minder productieve uren in de bouw als gevolg van vorstverlet.

De investeringen in personenauto's namen af met 5,6 procent. Bij het overige wegvervoer (vrachtwagens, trekkers, bestelauto's en speciale voertuigen) daalden de investeringen met 36,2 procent. Over heel 2009 daalden deze investeringen ook al met 35,7 procent. De levering van nieuwe vrachtauto's, die een lange levertijd kennen, is langzaam opgedroogd en nieuwe orders blijven uit. De investeringen in machines en installaties daalde in het eerste kwartaal met 4,6 procent nog maar bescheiden. In alle kwartalen van 2009 namen deze investeringen met dubbele cijfers af. Een forse toename kenden de investeringen in computers. Deze namen met 26 procent toe. Eind 2009 werd er voor het eerst weer meer in computers geïnvesteerd, na dalingen in de voorafgaande kwartalen.

Informatie over investeringsverwachtingen vindt u in het Conjunctuurbericht.