Industrie verwacht dit jaar forse daling van investeringen

  • Alle branches in de industrie negatief over investeringen in 2009
  • Voor 2010 nagenoeg stabilisatie investeringen verwacht

Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 10 procent minder te investeren dan in 2008. Dit blijkt uit een dit najaar gehouden onderzoek door het CBS naar de investeringsverwachtingen van bedrijven in de industrie. De verwachte daling van de investeringen is in lijn met de scherpe daling van de industriële productie in de eerste drie kwartalen en de lagere bezettingsgraad.

In alle onderscheiden branches van de industrie wordt dit jaar een daling van de investeringen verwacht. De grootste daling verwachten de bedrijven in de aardolie-industrie. Zij denken dit jaar bijna een kwart minder te investeren dan vorig jaar. De ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn het minst negatief, zij rekenen dit jaar op een daling van de investeringen van 4 procent. Binnen de industrie is de metaal- en elektrotechnische industrie de branche met het grootste bedrag aan investeringen. Deze branche voorziet voor 2009 een daling van de investeringen met 5 procent.

Voor 2010 verwachten de bedrijven in de industrie een lichte daling van de investeringen, namelijk 1 procent ten opzichte van 2009. Er zijn in de industrie zowel branches die voor volgend jaar een positieve als die een negatieve ontwikkeling van de investeringen voorzien. De voedings- en genotmiddelenindustrie verwacht in 2010 een groei van de investeringen met 12 procent. De chemische industrie verwacht volgend jaar juist 16 procent minder te investeren. Het meest negatief zijn de ondernemers in de metaal- en elektrotechnische industrie. Zij verwachten volgend jaar maar liefst 22 procent minder te investeren dan in 2009.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabel.