Ondernemers industrie stellen investeringsverwachting bij

De ondernemers in de industrie gaven in het najaar van 2008 aan dat zij verwachten dat hun investeringen dit jaar 2 procent lager zijn dan in 2007. De waarde van hun investeringen bedraagt naar schatting 7,8 miljard euro.

Afgelopen voorjaar waren de ondernemers in de industrie nog bijzonder optimistisch over hun investeringen in 2008. Ze voorzagen toen een toename met 11 procent ten opzichte van 2007. Het is echter niet ongebruikelijk dat ondernemers hun verwachting na verloop van tijd bijstellen, als zij meer zicht hebben op uitstel, vertraging of juist versnelling van de geplande projecten.

Ondernemers in alle branches hebben hun verwachtingen voor 2008 neerwaarts bijgesteld, met uitzondering van die in de aardolie-industrie. De bedrijven in de aardolie-industrie dachten in het voorjaar 32 procent minder te investeren, maar rekenden in het najaar op een stijging van 15 procent. Ook de chemische industrie voorziet voor 2008 een toename van de investeringen, met 34 procent.

Ondernemers in alle andere branches van de industrie denken in 2008 minder te investeren dan in 2007. Vooral bedrijven in de metaal- en elektrotechnische industrie hebben hun verwachtingen voor 2008 drastisch naar beneden bijgesteld, zij denken 16 procent minder te investeren. Afgelopen voorjaar voorzagen de ondernemers in deze branche nog een stijging van 17 procent.

Voor 2009 voorzien de bedrijven een beperkte stijging van 1 procent.

Het onderzoek naar de investeringsverwachtingen van de industriële ondernemers werd gehouden in september 2008.

Investeringen in de industrie (2009 is verwachting)

Investeringen in de industrie (2009 is verwachting)

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.