Investeringsverwachtingen voor 2000 en 2001

André Meurink (juli 2000)Bij de productie van goederen en diensten worden, naast onder andere arbeidskrachten en grondstoffen, ook bedrijfsgebouwen, machines, auto’s en andere materiële vaste activa gebruikt. Kenmerkend voor deze productiemiddelen is dat zij meer dan één jaar voor productieve doeleinden kunnen worden aangewend. Op het moment dat deze materiële vaste activa (kapitaalgoederen) gebruiksklaar ter beschikking komen van ondernemingen worden tot de investeringen van die ondernemingen van dat jaar gerekend. Het maakt daarbij niet uit of een onderneming deze kapitaalgoederen al dan niet in juridisch eigendom heeft. Bepalend is het ter beschikking hebben ten behoeve van het eigen productieproces