Herstel investeringen verwacht

De ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 14 procent meer te investeren dan in 2005. Daarmee zet het vorig jaar ingezette herstel van de investeringen door. In 2005 investeerden ze bijna 9 procent meer dan in het voorgaande jaar. De gunstige verwachting voor 2006 wordt door alle onderscheiden branches in de industrie gedragen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. 

Vooral optimisme in de metaal- en elektrotechnische industrie

De ondernemers in de metaal- en elektrotechnische industrie zijn het meest positief. Zij verwachten in 2006 ongeveer 26 procent meer te investeren dan in 2005. Ook andere branches in de industrie zijn zonder uitzondering positief.

Verder zijn de ondernemers in de delfstoffenwinning eveneens positief gestemd over de investeringen in 2006. In deze sector verwachten de ondernemers een groei van ruim 50 procent.

Bedrijven stellen hun investeringsverwachtingen vaak in de loop van het jaar bij. Dit komt onder meer door versnelling, uitstel of annulering.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.