Investeringsverwachtingen en conjunctuur

Of ondernemers van plan zijn om te investeren, hangt voor een deel af van hun verwachting over hoe de conjunctuur zich zal ontwikkelen. Zo gaat een toenemend of hoog producentenvertrouwen vaak gepaard met optimisme over de verwachte investeringen. Voor een dalend of laag producentenvertrouwen geldt meestal het omgekeerde.

Producentenvertrouwen en investeringsverwachtingen in de industrie

0757g1.gif (7957 bytes)

Soms stellen de ondernemers hun investeringsplannen in de loop van een jaar flink bij. Dat maakt het interessant om de investeringsverwachtingen te vergelijken met de ontwikkeling van de conjunctuur.

Verwachte en gerealiseerde investeringen in de industrie (mutaties t.o.v. voorgaand jaar)

0757g2.gif (5295 bytes)

Vanaf maart 1999 neemt het producentenvertrouwen sterk toe. Pas tegen het einde van 2000 vlakt deze stijgende lijn wat af. Parallel hieraan verwachten de ondernemers in het voorjaar van 2000 dat hun investeringen met 22% zullen toenemen ten opzichte van 1999. Eind 2000 zien we echter dat zij met hun investeringen voor 2000 uitkomen op een groei van 13%. Op dat moment zijn de ondernemers ook voor 2001 slechts gematigd optimistisch. Zij verwachten dan een groei van 5%.

Petra Brocke