Industrie verwacht afname investeringen van 10 procent

  • Investeringsverwachtingen 2009 neerwaarts bijgesteld    
  • Verwachte daling bij metaal- en elektrotechnische industrie 14 procent

Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar 10 procent minder te investeren dan vorig jaar. Ze zijn daarmee pessimistischer dan in het najaar van 2008. Toen verwachtten de ondernemers nog dat de investeringen in 2009 met 1 procent zouden groeien. Alle onderscheiden branches in de industrie verwachten dit jaar een daling van de investeringen. Als de voorgenomen investeringen worden gerealiseerd dan wordt er in 2009 in de industrie 6,7 miljard euro geïnvesteerd. Dat is ongeveer het niveau van de investeringen, die de industrie in 2004 en 2005 deed. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In de metaal- en elektrotechnische industrie zijn de ondernemers het meest negatief. Zij verwachten in 2009 ongeveer 14 procent minder te investeren dan in 2008. In het afgelopen najaar gingen zij nog uit van een investeringsgroei van 1 procent. De ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie en in de chemische industrie verwachten de kleinste daling. Zij gaan uit van een daling van de investeringen in hun sector dit jaar met 6 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabel.