Investeringsverwachtingen industrie 2000 en 2001

Petra Brocke (Maart 2001)In december 2000 is het meest recente najaarson-derzoek naar de investeringsverwachtingen van industriële ondernemers door het CBS afgesloten. Uit de analyse van de resultaten blijkt dat het in-vesteringsniveau in 2000 naar verwachting 13% hoger uitkomt dan in 1999. Vervolgens zullen de investeringen in 2001 toenemen met 5%. Hiermee bereikt de industrie een investeringsbedrag van ruim 22 miljard gulden in 2001. Als alle plannen gerealiseerd worden, zou dit betekenen dat in zowel 2000 als 2001 het recordniveau van 1997 wordt overtroffen.