Investeringen minder negatief

De investeringen zijn in het tweede kwartaal van 2010 met 4,2 procent gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze daling is aanmerkelijk kleiner dan in het eerste kwartaal van 2010, toen de investeringen nog met 11,7 procent krompen.

Ontwikkeling investeringen

Ontwikkeling investeringen

Investeringen in GWW dalen twee kwartalen op rij

In 2009 lieten de investeringen in grond-, weg- en waterbouw (GWW) nog een stijging zien, maar sinds begin 2010 is hier een daling ingetreden. In het tweede kwartaal van dit jaar was er sprake van een daling van 10,8 procent. Dit was wel minder sterk dan de krimp van 17,3 procent in het eerste kwartaal. Ook de investeringen in bedrijfsgebouwen en woningen namen af met respectievelijk 11,7 en 10,5 procent, maar ook hier was de afname minder groot dan in het eerste kwartaal.

Forse investeringen in computers

De investeringen in computers zijn al sinds het laatste kwartaal van 2009 in herstel. Ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar stegen ze met ruim 40 procent. De investeringen in machines en installaties stegen in het tweede kwartaal met 4,4 procent, na zes kwartalen van daling. Ook met de investeringen in vervoermiddelen gaat het in het tweede kwartaal van 2010 een stuk beter, doordat een groot gedeelte van de transportsector weer aantrekt. De investeringen in vervoermiddelen namen in totaal met 14,9 procent toe.

Informatie over investeringsverwachtingen vindt u in het Conjunctuurbericht.