Industrie verwacht stijging investeringen in 2011

  • Vrijwel alle branches verwachten stijging investeringen in 2011
  • Chemische industrie zeer positief
  • Daling verwacht voor 2010

Ondernemers in de industrie verwachten volgend jaar 24 procent meer te investeren dan in 2010. Dit blijkt uit een dit najaar gehouden onderzoek van het CBS naar de investeringsverwachtingen van bedrijven in de industrie.

Vrijwel alle branches in de industrie verwachten een stijging van de investeringen in 2011. Vooral ondernemers in de chemische industrie zijn zeer positief. Zij verwachten een stijging van de investeringen met 70 procent.

De investeringen van de chemische industrie zijn de op een na hoogste binnen de industrie. In 2009 investeerde deze branche bijna 1,4 miljard euro. Alleen in de voedings- en genotmiddelenindustrie werd met bijna 1,7 miljard euro nog meer geïnvesteerd. De ondernemers in deze branche verwachten in 2011 een stijging van de investeringen met 15 procent.

Voor 2010 zijn de ondernemers in de industrie negatief gestemd. Ze verwachten 21 procent minder te investeren dan in 2009. Het meest negatief zijn de ondernemers in de basismetaal en metaalproductenindustrie. Zij voorzien een ruime halvering van de investeringen. De verwachte daling van de investeringen is groter dan in het afgelopen voorjaar. Dat is onder meer toe te schrijven aan een verschuiving van de investeringen naar 2011 of latere jaren.

Ondernemers in de industrie noemen vervanging van oude materiële vaste activa het belangrijkste investeringsmotief. Zowel in 2010 als in 2011 wordt bijna 40 procent van de investeringen voor vervanging gebruikt. Ruim 30 procent van de investeringen wordt voor uitbreiding van de productiecapaciteit gebruikt.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabel.