Industrie verwacht dit jaar lichte daling van investeringen

  • Forse neerwaartse bijstelling van investeringsverwachtingen in metaal- en elektrotechnische industrie
  • Chemische industrie verwacht flinke groei van investeringen
  • In 2009 beperkte stijging van investeringen verwacht

Bedrijven in de industrie verwachten dit jaar 2 procent minder te investeren dan in 2007. In het voorjaar gingen de bedrijven nog uit van een stijging van de investeringen dit jaar met 11 procent. De verwachte daling van de investeringen is in lijn met de sinds september sterk verslechterde stemming onder ondernemers in de industrie. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Bedrijven in de metaal- en elektrotechnische industrie verwachten dit jaar 16 procent minder te investeren dan in 2007. De neerwaartse bijstelling in de verwachtingen is in deze industriebranche opvallend groot. In het voorjaar gingen ondernemers in de metaal- en elektrotechnische industrie nog uit van 17 procent méér investeringen in 2008.

De voedings- en genotmiddelenindustrie voorziet dit jaar eveneens een flinke daling van de investeringen. Ten opzichte van 2007 dalen de investeringen hier naar verwachting met 11 procent.   

Er zijn in de industrie ook branches die voor 2008 een positieve ontwikkeling van de investeringen voorzien. De chemische industrie verwacht in 2008 een groei van investeringen met 34 procent, terwijl de aardolie-industrie uitgaat van een stijging van 15 procent.

In 2009 verwachten de bedrijven in de industrie 1 procent meer te investeren dan in 2008. De meeste branches zijn positief. Alleen ondernemers in de voedings- en genotmiddelen- en de aardolie-industrie voorzien in 2009 een daling van de investeringen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.