Bedrijven investeren fors in gebouwen en vervoermiddelen

De investeringen in vaste activa waren in het eerste kwartaal van 2008 in totaal 7,2 procent hoger dan een jaar eerder. Deze groei werd vooral gestimuleerd door de investeringen in bedrijfsgebouwen en vliegtuigen. Daarnaast investeerden bedrijven in het eerste kwartaal vooral op grote schaal in nieuwe vervoermiddelen en computers.

Totale groei investeringen houdt aan

De toename van de investeringen van 7,2 procent ligt ruim boven het gemiddelde van 4,9 procent over heel 2007. Er werd in het eerste kwartaal van 2008 ruim 14 procent meer geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen dan in het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. De investeringen in woningen groeiden met 3,6 procent. Het aantal gereedgekomen woningen in een eerste kwartaal was het hoogste sinds 1998. De investeringen in machines namen af met 0,6 procent. Dit hing voor een groot deel samen met het in gebruiknemen van een groot investeringsproject in dezelfde periode in 2007.

Ontwikkeling investeringen

Ontwikkeling investeringen

Explosieve groei van investeringen in vervoermiddelen

Er werd in het eerste kwartaal van 2008 door bedrijven fors meer geïnvesteerd in vrachtauto’s, trekkers en autobussen. De verkopen van vrachtauto’s stegen met circa 46 procent en er werd bijna 11 procent meer in nieuwe autobussen geïnvesteerd.  De verkopen van nieuwe trekkers waren 116 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze explosieve stijgingen worden veroorzaakt door een combinatie van de gunstige economische omstandigheden en beleidsbeslissingen. Bedrijven anticipeerden met hun investeringen in het eerste kwartaal massaal op de aangekondigde verlaging (per 1 april 2008) van de subsidie op schonere vrachtwagens en autobussen.

Informatie over de investeringsverwachtingen vindt u in het Conjunctuurbericht

De cijfers in dit bericht zijn geactualiseerd ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over het eerste kwartaal 2008.