Minder investeringen

De investeringen in vaste activa waren in het vierde kwartaal van 2008 in totaal 1,1 procent lager dan een jaar eerder. In de eerste drie kwartalen van 2008 groeiden de investeringen nog sterk. Over het gehele jaar 2008 stegen de investeringen met 5,3 procent.

Sterke krimp investeringen in woningen, machines en personenauto's

De investeringen in woningen en machines namen in het vierde kwartaal af met respectievelijk 5,8 procent en 2,1 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De investeringsdaling in woningen komt met name doordat er minder transacties waren op de markt voor bestaande koopwoningen. Verder daalden de investeringen in personenauto’s voor zakelijk gebruik voor het vierde opeenvolgende kwartaal, dit keer met ruim 13 procent.

Ontwikkeling investeringen

Ontwikkeling investeringen

Meer investeringen in bedrijfsgebouwen en computers

In bedrijfsgebouwen en computers werd nog wel meer geïnvesteerd. De groei was echter veel lager dan in de eerdere kwartalen. In bedrijfsgebouwen werd in het vierde kwartaal 6,2 procent meer geïnvesteerd. Dit is een halvering in vergelijking met de eerste twee kwartalen van 2008. De groei van de investeringen in computers liep terug van ongeveer 20 procent in de eerste helft van het jaar naar 7,5 procent in het laatste kwartaal.

Informatie over investeringsverwachtingen vindt u in het Conjunctuurbericht.