Investeringen zwaar in de min

De investeringen in vaste activa zijn in het vierde kwartaal met 15,4 procent afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Deze daling is bijna even groot als die in het derde kwartaal. Toen namen de investeringen af met 14,8 procent. Over geheel 2009 bedroeg de investeringskrimp 13 procent.

Terugval over hele linie

De investeringen dalen sinds het vierde kwartaal van 2008. Toen bedroeg de krimp slechts 1,2 procent. Daarna is de daling bij bijna alle investeringscategorieën in snel tempo toegenomen. In de tweede helft van het jaar daalden de investeringen met ongeveer 15 procent. Over geheel 2009 krompen de investeringen met 13 procent. Vooral in bedrijfsgebouwen, woningen en vervoermiddelen wordt minder geïnvesteerd. Hier krompen de investeringen met respectievelijk  15, 17 en 33 procent. De investeringen in vrachtwagens namen in het vierde kwartaal met ongeveer 45 procent sterk af. In het derde kwartaal was de daling ook al groot. De levering van nieuwe vrachtauto's, die een lange levertijd kennen, droogt langzaam op en nieuwe orders blijven uit. De investeringen in machines en installaties en software daalden in het vierde kwartaal minder sterk dan in het derde kwartaal. Investeringen in computers laten zelfs weer een stijging zien ten opzichte van het vierde kwartaal van 2008.

Ontwikkeling investeringen

Ontwikkeling investeringen

Investeringen in GWW stijgen nog wel

De investeringen in de Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW) stegen in het vierde kwartaal met 1,1 procent. Deze toename is flink lager dan de stijging van 6 procent in het derde kwartaal. In het eerste en tweede kwartaal groeiden de GWW-investeringen met 3,5 procent. Over geheel 2009 namen de GWW-investeringen met 3,5 procent toe.

Informatie over investeringsverwachtingen vindt u in het Conjunctuurbericht.