Dieptepunt investeringen voorbij

De bruto-investeringen zijn in het vierde kwartaal van 2010 met 0,7 procent toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het is voor het eerst sinds het derde kwartaal van 2008 dat de investeringen weer toenemen. Over heel 2010 daalden de investeringen met 4,8 procent.

Forse investeringen in auto’s

De investeringen in zakelijke personenauto’s stegen ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar met 31,5 procent. Deze investeringen zijn sinds het tweede kwartaal van 2010 aan het aantrekken. Voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2008 zijn de investeringen in overig wegvervoer sterk gestegen, met bijna 15 procent. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door investeringen in vrachtwagens, die eind vorig jaar nog uitzonderlijk hard daalden. De investeringen in machines en installaties stegen in het vierde kwartaal met ongeveer 12 procent. Ook namen de investeringen in computers met 23 procent toe. In de eerste drie kwartalen van 2010 waren de groeicijfers voor investeringen in computers zelfs nog hoger.

Ontwikkeling bruto-investeringen

Ontwikkeling investeringen

Krimp in de bouw houdt aan

Ondanks een verlaging van het btw-tarief voor verbouwingswerkzaamheden bleven de investeringen in woningen afnemen, met 5,5 procent in het vierde kwartaal. Deze krimp is 2,6 procentpunt minder dan in het derde kwartaal. De investeringen in bedrijfsgebouwen namen in het vierde kwartaal af met 8,9 procent. Sinds begin 2010 dalen ook de investeringen in grond-, weg- en waterbouw (GWW). In het vierde kwartaal van dit jaar was er sprake van een daling van ongeveer 8 procent.

Informatie over investeringsverwachtingen vindt u in het Conjunctuurbericht.