Flinke stijging investeringen 2005 verwacht

De ondernemers in de industrie denken dit jaar 13 procent meer te investeren dan in 2004. Van de onderscheiden branches in de industrie verwacht alleen de voedings- en genotmiddelenindustrie een daling van de investeringen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. In 2003 en 2004 daalden de industriële investeringen nog ten opzichte van het jaar ervoor.

Vooral investeringen in de aardolie en chemie trekken aan

Binnen de industrie verwachten de ondernemers in de aardolie- en de chemische industrie in 2005 de grootste investeringsgroei. Zij denken respectievelijk 55 en 20 procent meer te investeren dan een jaar eerder. In 2004 daalden de investeringen in de chemische industrie overigens nog met 35 procent. De investeringen in de chemie zijn daardoor in 2005 nog steeds lager dan in 2003. De ondernemers van de voedings- en genotmiddelenindustrie denken als enige aan een daling van de investeringen in 2005. De verwachte krimp is 2 procent.

Net als in de industrie zijn ook bij de openbare voorzieningsbedrijven (onder meer energiebedrijven) en de delfstoffenwinning de investeringsverwachtingen voor 2005 positief. De ondernemers van de openbare voorzieningsbedrijven verwachten een groei van de investeringen van 19 procent. De ondernemers in de delfstoffenwinning denken zelfs aan een groei van 57 procent. Ondanks de verwachte hoge groei in 2005 zijn de investeringen in de delfstoffenwinning nog steeds lager dan in 2003.

Industrie verwacht geen verdere groei investeringen in 2006

Industriële ondernemers denken dat de investeringen in 2006 niet verder aantrekken, maar gelijk blijven aan het niveau in 2005. De producenten in de delfstoffenwinning en de openbare voorzieningsbedrijven daarentegen zijn positiever. Zij verwachten dat de investeringen in 2006 met respectievelijk 15 en 17 procent verder zullen stijgen. 

Ondernemers stellen verwachtingen voor 2006 in positieve zin bij

Industriële ondernemers zijn in de loop van het jaar positiever geworden over de investeringen in 2006. Afgelopen voorjaar gingen ze nog uit van een daling van de investeringen met 17 procent. Dat de ondernemers positiever zijn geworden past in het beeld van het groeiende producentenvertrouwen sinds augustus 2005.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.