Industrie blijft positief over investeringen

  • 7 procent meer investeringen verwacht in 2012
  • Investeringen in 2011 ruim 20 procent hoger dan een jaar eerder

Ondernemers in de industrie verwachten dit jaar een stijging van de investeringen met 7 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS naar de investeringsverwachtingen van de industrie. Een half jaar geleden gaven de ondernemers aan 5 procent meer te investeren in 2012.

De belangrijkste branches binnen de industrie begroten meer investeringen in 2012. Ondernemers in de voedings- en genotmiddelenindustrie zijn het meest positief. Zij verwachten een toename met 23 procent.

Ook ondernemers in de raffinaderijen en chemie zijn positief. Zij denken 10 procent meer te investeren in 2012. De investeringen van deze branche zijn de op een na hoogste binnen de industrie. In 2011 investeerden ondernemers in deze branche ruim 2,4 miljard euro.

Alleen in de metaal-elektro industrie wordt nog meer geïnvesteerd: in 2011 ruim 2,5 miljard euro. Ondernemers in deze branche verwachten in 2012 nagenoeg hetzelfde te investeren.

In 2011 hebben de ondernemers in de industrie ruim 7,2 miljard euro geïnvesteerd. Dat is 20 procent meer dan een jaar eerder. De grootste stijging trad op in de raffinaderijen en chemie. De investeringen in deze branche stegen met 38 procent. De metaal-elektro industrie realiseerde 22 procent meer investeringen in 2011.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.